Giáo trình vi xử lý vi điều khiển PIC 16F887- Nguyễn Đình Phú

Giáo trình vi xử lý vi điều khiển PIC 16F88 Nguyễn Đình Phú

Chương 1: Vi điều khiển PIC 16F887: Đặc tính, cấu trúc, chức năng các port

1-1 Giới thiệu Vi điều khiển PIC 16F887
1-2 Khảo sát vi điều khiển Microchip
1-3 Câu hỏi ôn tập-trắc nghiệm-bài tập

Chương 2: Vi điều khiển PIC 16F887: Tổ chức bộ nhớ, thanh ghi

2-1 Giới thiệu
2-2 Kiến trúc bộ nhớ
2-3 Tổ chức bộ nhớ của vi điều khiển PIC 16F887
2-4 Câu hỏi ôn tập-trắc nghiệm-bài tập

Chương 3: Vi điều khiển PIC 16F887: Lệnh hợp ngữ

3-1 Giới thiệu
3-2 Ngôn ngữ lập trình hợp ngữ
3-3 Lệnh hợp ngữ của vi điều khiển PIC 16F887
3-4 Câu hỏi ôn tập-trắc nghiệm-bài tập

Chương 4: Vi điều khiển PIC 16F887: Ngôn ngữ lệnh C

4-1 Giới thiệu
4-2 Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C
4-3 Trình biên dịch, thư viện
4-4 Câu hỏi ôn tập-trắc nghiệm-bài tập

Chương 5: Vi điều khiển PIC 16F887: Giao tiếp LED,LCD,phím đơn,ma trận phím

5-1 Giới thiệu
5-2 Chức năng các port của vi điều khiển
5-3 Các port của PIC 16F887
5-4 Lệnh truy xuất port dùng ngôn ngữ CSS-C
5-5 Cấu hình đặc biệt của CPU
5-6 Các ứng dụng điều khiển LED đơn
5-7 Các ứng dụng điều khiển LED 7 đoạn trực tiếp
5-8 Các ứng dụng điều khiển LED 7 đoạn quét
5-9 Các ứng dụng giao tiếp với nút nhấn, bàn phím
5-10 Các ứng dụng điều khiển LCD
5-11 Câu hỏi ôn tập-trắc nghiệm-bài tập

Chương 6: Vi điều khiển PIC 16F887: Timer-Counter

6-1 Giới thiệu
6-2 Khảo sát Timer0
6-3 Khảo sát Timer1 của PIC 16F887
6-4 Khảo sát Timer2 của PIC 16F887
6-5 Các lệnh của Timer-Counter trong ngôn ngữ PIC-C
6-6 Các ứng dụng định thời dùng Timer
6-7 Các ứng dụng đếm xung ngoại dùng Counter
6-8 Câu hỏi ôn tập-trắc nghiệm-bài tập

Chương 7: Vi điều khiển PIC 16F887: Chuyển đổi tương tự sang số

7-1 Giới thiệu
7-2 ADC của vi điều khiển PIC 16F887
7-3 Các lệnh của ADC trong ngôn ngữ CSS-C
7-4 Ứng dụng ADC của PIC 16F887
7-5 Câu hỏi ôn tập-trắc nghiệm-bài tập

Chương 8: Ngắt

8-1 Giới thiệu
8-2 Tổng quan về ngắt
8-3 Ngắt của vi điều khiển PIC 16F887
8-4 Các lệnh ngắt của PIC 16F887 trong ngôn ngữ PIC-C
8-5 Các ứng dụng ngắt của PIC 16F887
8-6 Câu hỏi ôn tập-trắc nghiệm-bài tập

Chương 9: Điều chế độ rộng xung PWM

9-1 Giới thiệu
9-2 Khảo sát PWM
9-3 Khảo sát PWM nâng cao
9-4 Các lệnh điều khiển
9-5 Các chương trình ứng dụng PWM-bài tập
9-6 Câu hỏi ôn tập-trắc nghiệm-bài tập

Chương 10: Truyền dữ liệu

10-1 Giới thiệu
10-2 Tổng quan về các kiểu truyền dữ liệu
10-3 Truyền dữ liệu nối tiếp đồng bộ và không đồng bộ
10-4 Truyền dữ liệu của vi điều khiển PIC 16F887
10-5 Các lệnh truyền dữ liệu EUSART của PIC 16F887
10-6 Ứng dụng truyền dữ liệu EUSART của PIC 16F887
10-7 Câu hỏi ôn tập-trắc nghiệm-bài tập

Download giáo trình

Bài viết liên quan:

Dowload đồ án vi điều khiển – Các đề tài về đồ án vi điều khiển

Download đồ án điện tử, tự động hóa, vi điều khiển

Hãy bình luận đầu tiên

Gửi phản hồi