Bài giảng lý thuyết trường điện tử và siêu cao tần

Download Bài giảng lý thuyết trường điện tử và siêu cao tần

Cuốn bài giảng “Lý thuyết trường điện từ và Siêu cao tần” bao gồm 6 chương,
trong đó:

3 chương đầu là các nội dung về Lý thuyết trường điện từ:

Chương 1: Các định luật và nguyên lý cơ bản của trường điện từ. Chương này
đưa ra các thông số cơ bản đặc trưng cho trường điện từ và môi trường chất, các định luật, hệ phương trình Maxwell, các đặc điểm và phương trình của trường điện từ tĩnh và trường điện từ dừng.

Chương 2: Bức xạ sóng điện từ. Chương này trình bày nghiệm của hệ phương
trình Maxwell, nghiệm của phương trình thế, và bức xạ sóng điện từ của dipol điện.

Chương 3: Sóng điện từ phẳng. Chương này khảo sát quá trình lan truyền của
sóng điện từ phẳng trong các môi trường đồng nhất đẳng hướng và môi trường không đẳng hướng, sự phân cực của sóng điện từ, hiện tượng phản xạ và khúc xạ sóng điện từ…

Ba chương tiếp theo là các nội dung về kỹ thuật siêu cao tần, bao gồm:

Chương 4: Sóng điện từ trong các hệ định hướng. Chương này trình bày các hệ định hướng sóng điện từ như dây song hành, cáp đồng trục, ống dẫn sóng…

Chương 5: Hộp cộng hưởng. Trình bày khái niệm về hộp cộng hưởng, các loại
hệ số phẩm chất, các hộp cộng hưởng đơn giản và phức tạp, kích thích năng lượng và điều chỉnh tần số cộng hưởng.

Chương 6: Mạng nhiều cực siêu cao tần. Chương này tập trung vào các vấn đền về mạng 2n cực siêu cao tần, các mạng 2 cực, 4 cực, 6 cực. Vấn đề phối hợp trở kháng ở mạch siêu cao tần.

Chương 5: Hộp cộng hưởng. Trình bày khái niệm về hộp cộng hưởng. Các loại hệ số phẩm chất, các hộp cộng hưởng đơn giản và phức tạp. Kích thích năng lượng và điều chỉnh tần số cộng hưởng.

Chương 6: Mạng nhiều cực siêu cao tần. Chương này tập trung vào các vấn đền về mạng 2n cực siêu cao tần, các mạng 2 cực, 4 cực, 6 cực. Vấn đề phối hợp trở kháng ở mạch siêu cao tần.

Hãy bình luận đầu tiên

Gửi phản hồi