Sách và tài liệu thực hành vi điều khiển của tác giả Phạm Hùng Kim Khánh

sách và tài liệu thực hành của Phạm Hùng Kim Khánh

Sách giáo trình vi điều khiển

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51

Chương 2: LẬP TRÌNH HỢP NGỮ TRÊN VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51

Chương 3: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51

Chương 4: CÁC ỨNG DỤNG DỰA TRÊN VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51

Link down

Tài liệu thực hành vi điều khiển

BÀI 1: PHẦN MỀM MÔ PHỎNG PROTEUS

BÀI 2: CÁC LỆNH CƠ BẢN CỦA 89C51

BÀI 3: ĐIỀU KHIỂN LED 7 ĐOẠN

BÀI 4: CÔNG TẮC NHẤN

BÀI 5: TIMER

BÀI 6: INTERRUPT (NGẮT)

BÀI 7: GIAO TIẾP CÁC THIẾT BỊ CƠ BẢN

Link down

XEM THÊM:

8051 là gì? Những đặc tính quan trọng của 8051

Tổng hợp tài liệu về 8051 cho các bạn tham khảo

Hãy bình luận đầu tiên

Gửi phản hồi