Sách dành cho những bạn mới làm quen với vi điều khiển

sách làm quen với vi điều khiển

Chương 1: Các bộ vi điều khiển 8051

Chương 2: Lập trình hợp ngữ 8051

Chương 3: Các lệnh nhảy, vòng lặp và lệnh gọi

Chương 4: Lập trình cho cổng vào ra I/O

Chương 5: Các chế độ đánh địa chỉ của 8051

Chương 6: Các lệnh số học và các chương trình

Chương 7: Các lệnh lo-gic và các chương trình

Chương 8: Các lệnh một bít và lập trình

Chương 9: Lập trình cho bộ đếm/ bộ định thời trong 8051

Chương 10: Truyền thông nối tiếp của 8051

Chương 11: Lập trình các ngắt

Chương 12: Phối ghép với thế giới thực: LCD, ADC và các cảm biến

Chương 13: Phối ghép với thế giới thực kiểu II động cơ bước, bàn phím và các bộ DAC

Chương 14: Phối ghép 8031/51 với bộ nhớ ngoài

Link down

Các bạn có thể xem thêm:

8051 là gì? Những đặc tính quan trọng của 8051

Tổng hợp tài liệu về 8051 cho các bạn tham khảo

Sách và tài liệu thực hành vi điều khiển của tác giả Phạm Hùng Kim Khánh

Hãy bình luận đầu tiên

Gửi phản hồi