Giáo trình Áp dụng phần mềm PSS/ADEPT 5.0 trong lưới điện phân phối

Giáo trình Áp dụng phần mềm PSS/ADEPT 5.0 trong lưới điện phân phối

Phần Một: Kiến thức chuẩn bị

cho áp dụng phần mềm PSS/ADEPT

CHƯƠNG 1: MÔ HÌNH LƯỚI ĐIỆN
CHƯƠNG 2 PHÂN BỐ CÔNG SUẤT
CHƯƠNG 3: NGẮN MẠCH
CHƯƠNG 4: BÀI TOÁN KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ VÀ XÁC ĐỊNH ĐIỂM DỪNG TỐI ƯU
CHƯƠNG 5: PHỐI HỢP BẢO VỆ
CHƯƠNG 6: SÓNG HÀI
CHƯƠNG 7: XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ BÙ TỐI ƯU
CHƯƠNG 8: ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY
CHƯƠNG 9: CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CỦA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI

Phần Hai: Hướng dẫn sử dụng phần mềm

CHƯƠNG 1: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM PSS/ADEPT
CHƯƠNG 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM PSS/ADEPT

Phần Ba: Kỹ năng áp dụng

CHƯƠNG 1: DỮ LIỆU CHUẨN BỊ
CHƯƠNG 2: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KẾT QUẢ ÁP DỤNG
CHƯƠNG 4: XỬ LÝ SỐ LIỆU
CHƯƠNG 5: BỔ SUNG THÔNG SỐ DÂY DẪN VÀO TỪ ĐIỂN DÂY DẪN
CHƯƠNG 6: BIỂU DIỄN, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TÍNH TOÁN HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH

Download Giáo trình tập huấn: Áp dụng phần mềm PSS/ADEPT 5.0 trong lưới điện phân phối

Bài viết liên quan:

Giáo trình cấu kiện điện tử-Dư Quang Bình

120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên ngành điện tử

Hãy bình luận đầu tiên

Gửi phản hồi