Giáo trình cấu kiện điện tử-Dư Quang Bình

giao-trinh-cau-kien-dien-tu-du-quang-binh tiếp giáp pn

CHƯƠNG 1. VẬT LÝ BÁN DẪN

1.1 VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ
1.2 MÔ HÌNH LIÊN KẾT ĐỒNG HÓA TRỊ
1.3 ĐIỆN TRỞ SUẤT CỦA BÁN DẪN SILICON NGUYÊN CHẤT.
1.4 BÁN DẪN TẠP CHẤT
1.5 MÔ HÌNH VÙNG NĂNG LƯỢNG
1.6. ĐỘ LINH ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ SUẤT TRONG BÁN DẪN TẠP
1.7 DÒNG KHUYẾCH TÁN VÀ DÒNG TỔNG.

CHƯƠNG 2: TIẾP GIÁP PN – DIODE BÁN DẪN

2.1 TIẾP GIÁP PN Ở TRẠNG THÁI CÂN BẰNG
2.2 TIẾP GIÁP PN Ở TRẠNG THÁI PHÂN CỰC
2.3 PHƯƠNG TRÌNH DIODE VÀ ĐẶC TUYẾN I – V CỦA DIODE.
2.4 CÁC ĐẶC TÍNH CỦA DIODE BÁN DẪN
2.5 MẠCH NGUỒN CHỈNH LƯU
2.6 DIODE ỔN ÁP (ZENER)
2.7 MẠCH XÉN VÀ GHIM
2.8 BỘ CHUYỂN ĐỔI MỨC ĐIỆN ÁP DC – DC
2.9 CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA DIODE
2.10 CÁC LOẠI DIODE BÁN DẪN ĐẶC BIỆT

CHƯƠNG 3. TRANSISTOR HIỆU ỨNG TRƯỜNG

3.1 CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA MOSFET
3.2 NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC VÀ ĐẶC TUYẾN
CỦA NMOS KIỂU TĂNG CƯỜNG.
3.3 MOSFET KIỂU NGHÈO
3.4 TRANSISTOR HIỆU ỨNG TRƯỜNG CỔNG TIẾP GIÁP – JFET
3.5 MẠCH TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA FET
3.6 PHÂN CỰC CHO TRANSISTOR HIỆU ỨNG TRƯỜNG
3.7 MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA TRANSISTOR HIỆU ỨNG TRƯỜNG

Download giáo trình Linh kiện điện tử-Dư Quang Bình

Hãy bình luận đầu tiên

Gửi phản hồi