Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý Phạm Hoàng Duy

Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý Phạm Hoàng Duy

Download Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý

Các kiến thức thu nhận được từ việc xây dựng hệ vi xử lý 8086. Cũng sẽ rất bổ ích cho việc phát triển các hệ vi xử lý phức tạp hơn cũng như các hệ thống nhúng.

Chương 1: Giới thiệu các khái niệm tổng quan của hệ vi xử lý. Và các bộ phận căn bản cấu thành hệ vi xử lý nói chung. Chương này cũng tóm tắt quá trình phát triển và phân loại các bộ vi xử lý đến nay.

Chương 2: Trình bày chi tiết về vi xử lý Intel 8086 bao gồm sơ đồ khối và cách tổ chức bộ nhớ. Ngoài ra, chương này giới thiệu tập lệnh x86 và quá trình thực hiện lệnh.

Chương 3: Cung cấp các kiến thức căn bản để lập trình với vi xử lý 8086. Bằng cách giới thiệu các cấu trúc chương trình và các cấu trúc rẽ nhánh và lặp tiêu biểu kết hợp với các ví dụ.

Chương 4: Tập trung giới thiệu cách thức ghép nối vi xử lý 8086. Với các thiết bị khác để tạo thành hệ vi xử lý căn bản. Chương này trình bày chu trình đọc/ghi của vi xử lý 8086. .

Chương 5. Cung cấp các kiến thức căn bản về các kỹ thuật trao đổi dữ liệu. Với các thiết bị ghép nối với hệ vi xử lý nói chung bao gồm vào/ra thăm dò (lập trình). Vào/ra sử dụng ngắt và vào/ra trực tiếp bộ nhớ.

Bài viết liên quan:

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch-Hoàng Trọng Minh

Kỹ Thuật Điện Tử – Nhiều Tác Giả

Hãy bình luận đầu tiên

Gửi phản hồi