Kỹ Thuật Điện Tử – Nhiều Tác Giả

Download kỹ thuật điện tử - Nhiều Tác Giả

Download Bài Giảng Kỹ Thuật Điện Tử – Nhiều Tác Giả, 237 Trang

Giới thiệu

Kỹ thuật điện tử và tin học là một ngành mũi nhọn mới phát triển. Trong một
khoảng thời gian tương đối ngắn (so với các ngành khoa học khác), từ khi ra đời tranzito (1948), nó đã có những tiến bộ nhảy vọt, mang lại nhiều thay đối lớn và sâu sắc trong hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống, dần trở thành một trong những công cụ quan trọng nhất của cách mạng kỹ thuật trình độ cao (mà điểm trung tâm là tự động hóa từng phần hoặc hoàn toàn, tin học hoá, phương pháp công nghệ và vật liệu mới).

Nội dụng Bài Giảng Kỹ Thuật Điện Tử

Để bước đầu làm quen với những vấn đề cơ bản nhất của ngành mang ý nghĩa
đại cương, chương mở đầu sẽ đề cập tới các khái niệm cơ sở nhập môn và giới thiệu cấu trúc các hệ thống điện tử điển hình.

Nội dụng Bài Giảng Kỹ Thuật Điện Tử

Chương 1 MỞ ĐẦU 1.1. CÁC ĐẠI LƯỢNG CƠ BẢN
1.1.1 Điện áp và dòng điện
1.1.2. Tính chất điện của một phần tử
1.1.3. Nguồn điện áp và nguồn dòng điện
1.1.4. Biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu và hình vẽ (sơ đồ)
1.2. TIN TỨC VÀ TÍN HIỆU
1.2.2. Tin tức
1.2.3. Tín hiệu
1.2.4. Các tính chất của tín hiệu theo cách biểu diễn thời gian τ
1.3. CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ ĐIỂN HÌNH
1.3.2. Hệ thống thông tin thu – phát
1.3.3. Hệ đo lường điện tử
1.3.4. Hệ tự điều chỉnh

Chương 2 KỸ THUẬT TƯƠNG TỰ
Chương 3 KĨ THUẬT XUNG – SỐ

Bài viết liên quan:

Chuyên đề ASIC ThS. Nguyễn Bá Hội ngành Điện tử

120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên ngành điện tử

Giáo trình Linh kiện điện tử-Trương Văn Tám


Hãy bình luận đầu tiên

Gửi phản hồi