Giáo trình cung cấp điện cho ngành hệ thống điện và ngành điện

Giới thiệu về hệ thống điện

Ngày nay khi nói đến hệ thông năng lượng, thông thường người ta thường hình dung nó là hệ thông điện, tương tự như vậy đôi lúc ngường ta gọi Khoa điện là Khoa năng lượng, đó không phải là hiện tượng ngẫu nhiên mà nó chính là bản chất cũa vấn đề. Lý do là ở chỗ năng lượng điện đã có ưu thế trong sản xuất, khai thác và truyền tải, cho nên hầu như toán bộ năng lượng đang khai thác được trong tự nhiên người ta đều chuyển đổi nó thầnh điên năng trước khi sử dụng nó. Từ đó hình thành một hệ thống điện nhằm tryuền tải, phân phối và CCĐ điện năng đến từng hộ sử dụng điện.

Môt số ưu điểm cũa điên năng:

+ Dễ chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác (Quang, nhiệt, hoá cơ năng…).

+ Dễ chuyền tải và truyền tải với hiệu suất khá cao.

+ Không có sắn trong tự nhiên, đều được khai thác rồi chuyển hoá thành điện năng.

Giói thiêu các chương của giáo trình Cung cấp điện-Trần Tấn Lợi

Chương 1: Những vấn đề chung về TH-CCĐ

Chương 2: Phụ tải điện.

Chương 3: Cơ sở so sánh-kinh tế kỹ thuật trong CCĐ.

Chương 4: Sơ đồ CCĐ và trạm biến áp.

Chương 5: Tính toán mạng điện trong xí nghiệp.

Chương 6: Xác định tiết diện dây dẫn trong mạng điện.

Chương 7: Tính toán dòng ngắn mạch.

Chương 8: Lựa chọn thiết bị điện.

Chương 9: Bù công suất phản kháng trong mạng xí nghiệp.

Chương 10: Bảo vệ rơ-le trong mạng điện xí nghiệp.

Chương 11: Nối đất và chiếu sáng.

Chương 12: Chiếu sáng công nghiệp

Download giáo trình cung cấp điện-Trần Tấn Lợi

Bài viết liên quan:

Hãy bình luận đầu tiên

Gửi phản hồi