Bài tập cơ sở kỹ thuật điện-PGS.TS Thân Ngọc Hoàn

Download Bài tập cơ sở kỹ thuật điện-PGS.TS Thân Ngọc Hoàn

Download Bài tập cơ sở kỹ thuật điện-PGS.TS Thân Ngọc Hoàn

Giới thiệu sách

Cuốn sách Bài tập cơ sở kỹ thuật điện gồm có 3 phần: Phần bài tập, phần đáp số và phần giải mẫu.

Đảy là cuốn sách gồm các loại bải tập phục vụ cho môn học Cơ sở kỹ thuật điện của ngành Điện và Điện tử viễn thông. Môn Điện kỹ thuật của các ngành kỹ thuật không chuyên điện. Trong quá trình biên soạn ngoải việc đưa ra những bài tập dễ mang tính chất cơ bản tác giả còn chọn lọc những bài khó, phức tạp kèm theo lời giải mẫu nhảm giúp cho sinh viên và giáo viên tham khảo cách giải. Đảy là tài liệu rất hữu ích cho sinh viên ngành Điện và Điện tử. Đồng thời cũng là tài liệu dùng cho giáo viên, sinh viên các ngành kỹ thuật không chuyên điện. Và có thể làm tài liệu tham khảo cho những người ôn thi cao học.

Để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn. Chúng tôi mong nhận được những góp ý, phê bình của các đồng nghiệp và bạn đọc về nội dung cuốn sách. Mọi ý kiến xỉn gửi về Nhà xuất bản Xây dựng 37 Lê Đại Hành – Hà Nội.

Cuối cùng tác giả xỉn cảm ơn tập thể cán bộ Nhà xuất bản Xảy dựng đã giúp đỡ để cuốn sách sớm ra mắt phục vụ bạn đạc.

Tác giả

PGS. TSKH Thân Ngọc Hoàn


Hãy bình luận đầu tiên

Gửi phản hồi