Chuyên đề ASIC ThS. Nguyễn Bá Hội ngành Điện tử

Chuyên đề ASIC ThS. Nguyễn Bá Hội ngành Điện tử

CHƯƠNG 1: Giới thiệu ASIC.

1.1 Các loại ASIC
1.1.1. Full-custom ASIC
1.1.2. Standard-Cell-Based ASIC (CBIC)
1.1.3. Gate-array-based ASIC (GA)
1.1.4. PLD & FPGA
1.1.4.1. PLA & PAL
1.2 Qui trình thiết kế chuyên đề ASIC
1.3 Kết luận

CHƯƠNG 2: CMOS logic

2.1 CMOS transistor
2.1.1. Transistor kênh dẫn loại p
2.1.2. Bão hòa vận tốc (velocity saturation)
2.1.3. Mức logic
2.2 Qui trình chế tạo CMOS
2.3 Qui luật thiết kế
2.4 Tế bào logic tổ hợp (Combinational Logic Cell)
2.4.1. Định luật de Morgan
2.4.2. Drive strength
2.4.3. TG & MUX
2.5 Tế bào logic tuần tự (Sequential Logic Cell)
2.5.1. Bộ chốt dữ liệu – latch or D-latch
2.5.2. Flip-Flop
2.5.3. Cổng đảo có xung clock – Clocked Inverter
2.6 I/O cell
2.7 Trình dịch cell – Cell Compiler

CHƯƠNG 3: Thiết kế thư viện chuyên đề ASIC

3.1 Mô hình trở của transistor
3.2 Tụ ký sinh
3.3 Logical Effort
3.3.1. Ước tính trễ
3.3.2. Diện tích logic & hiệu quả logic
3.4 Bài tập

CHƯƠNG 4: VHDL

Download Chuyên đề ASIC ThS. Nguyễn Bá Hội ngành Điện tử Khoa Điện tử Viễn thông

Bài viết liên quan:

120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên ngành điện tử

Giáo trình cấu kiện điện tử-Dư Quang Bình

Giáo trình Linh kiện điện tử-Trương Văn Tám

Hãy bình luận đầu tiên

Gửi phản hồi