Tổng hợp các câu hỏi bảo vệ đồ án chi tiết máy

Những điểm cần lưu ý khi bảo vệ đồ án chi tiết máy

Sau khi hoàn thành xong bản vẽ Autocad và bản thuyết minh đồ án chi tiết máy. Chúng ta sẽ tiến hành trả lời các câu hỏi bảo vệ đồ án chi tiết máy. Mình đã tổng hợp trên mạng được một số tài liệu. Xin chia sẻ lên đây để các bạn cùng tham khảo.

Câu hỏi bảo vệ đồ án chi tiết máy 1
Câu hỏi bảo vệ đồ án chi tiết máy 2
Câu hỏi bảo vệ đồ án chi tiết máy 3
Những điểm cần lưu ý khi bảo vệ đồ án chi tiết máy

Download câu hỏi bảo vệ đồ án chi tiết máy

Các câu hỏi bảo vệ đồ án chi tiết máy thường gặp

1.Hãy cho biết khi phân phối TST cho HGT cần đảm bảo điều kiện gì?Tại sao?

2.Tại sao phải bôi trơn HGT? Các phương pháp bôi trơn?

3.Các loại dầu bôi trơn?Trình bày cách kiểm tra điều kiện bôi trơn ngâm dầu của HGT?

4.Trường hợp nào cần chọn công suất động cơ theo công suất đẳng trị, tại sao?

5.Ưu nhược điểm của HGT đang thiết kế?

6.Bộ truyền đai nên bố trí ở đầu trục vào hay đầu trục ra của HGT, tại sao?

7. Bộ truyền xích nên bố trí ở đầu trục vào hay đầu trục ra của HGT, tại sao?

8.Trong hệ thống truyền động cơ khí có hai cách sắp xếp các bộ truyền là ?

9.Các dạng hỏng, khả năng làm việc và chỉ tiêu tính của bộ truyền đai?

10.Trình tự thiết kế bộ truyền đai thang?

11.Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính của bộ truyền xích?

12.Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính của bộ truyền bánh răng?

13.Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính của bộ truyền trục vít bánh
vít?

14.Trình tự tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng?

15.Chọn vật liệu bánh vít dựa trên thông số nào, tại sao?

16.Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính của trục truyền?

17.Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính của ổ lăn?

18.Trình tự lựa chọn ổ lăn?

19.Giải thích ý nghĩa của các kí hiệu ổ lăn dùng trong HGT?

20.Trình bày qui tắc phân tích lực ăn khớp trong bộ truyền
bánh răng?

………………………

Còn nhiều nữa, các bạn download về để xem hết nhá !!!

Hãy bình luận đầu tiên

Gửi phản hồi