Bài giảng Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch-Hoàng Trọng Minh

Download Bài giảng Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch-Hoàng Trọng Minh, Nguyễn Thanh Trà

Giới thiệu Bài giảng Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch-Hoàng Trọng Minh, Nguyễn Thanh Trà

Kỹ thuật chuyển mạch là một trong những kỹ thuật mấu chốt nhất trong các mạng truyền thông. Mục tiêu của cuốn bài giảng là cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Viễn thông các kiến thức nền tảng của lĩnh vực chuyển mạch. Từ đó làm nền tảng cho các môn học tiếp theo. Nội dung chính của các chương gồm:

Chương thứ nhất đưa ra các khái niệm và lý thuyết nền tảng của lĩnh vực chuyển mạch. Một số bài toán và mô hình ứng dụng trong kỹ thuật chuyển mạch được trình bày vắn tắt là cơ sở phát triển và tính toán cho một số vấn đề sẽ đề cập trong các chương tiếp theo.

Chương thứ hai tóm tắt các vấn đề cốt lõi của kỹ thuật chuyển mạch kênh bao gồm các nguyên lý chuyển mạch cơ bản. Các hình thái kết nối trường chuyển mạch và điều khiển kết nối thông tin qua trường chuyển mạch.

Chương thứ ba tiếp cận kỹ thuật chuyển mạch gói từ các vấn đề cơ bản như nguyên tắc, phương pháp xử lý gói tin trong mạng và trong trường chuyển mạch tới các vấn đề phức tạp như các kỹ thuật định tuyến, các giao thức định tuyến và báo hiệu đảm bảo chất lượng dịch vụ. Chương này còn đưa ra một số vấn đề mở và xu hướng phát triển của kỹ thuật chuyển mạch gói.

Kỹ thuật chuyển mạch là một lĩnh vực rộng và liên quan tới rất nhiều lĩnh vực khác trong môi trường mạng truyền thông. Vì vậy, nhóm biên soạn rất mong muốn có được sự góp ý chân thành của đồng nghiệp và người đọc.

Hãy bình luận đầu tiên

Gửi phản hồi