250 bài tập lập trình C có lời giải chi tiết

250 bài tập lập trình C có lời giải chi tiết

Giới thiệu ebook 250 bài tập lập trình C có lời giải

250 bài tập kỹ thuật lập trình C trong tập sách này. Gồm 230 bài tập chính thức và 20 bài tập bổ sung. Được chọn lọc từ các bài tập thực hành môn Ngôn ngữ lập trình C và Lập trình Cấu trúc dữ liệu bằng ngôn ngữ C. Cho sinh viên Ðại học và Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ Thông tin.

Các bài tập đã được sắp xếp theo một trình tự nhất định. Nhằm đảm bảo cho người đọc nắm vững một cách có hệ thống các kiến thức cần thiết của kỹ thuật lập trình nói chung và ngôn ngữ lập trình C nói riêng. Chuẩn bị nền tảng cho các môn học có liên quan. Tập sách này được viết với mục tiêu củng cố và nâng cao khả năng làm việc với ngôn ngữ C.

250 bài tập lập trình C có lời giải chi tiết

Ưu điểm của ebook 250 bài tập lập trình C có lời giải

Khác với các sách bài tập khác. Các bài tập trong tập sách này đều có hướng dẫn giải chi tiết. Khi hướng dẫn giải bài tập, ưu điểm của cuốn sách này:

– Thể hiện một góc nhìn riêng về kỹ thuật lập trình bằng ngôn ngữ C. Chú ý đến những đặc điểm của ngôn ngữ C. Nói cách khác, cuốn sách chú ý đến lập trình theo phong cách của C.

– Phân tích quá trình tư duy khi giải quyết vấn đề. Củng cố các kiến thức toán học cũng như lập trình cơ bản. Nhằm làm nổi bật vai trò của ngôn ngữ lập trình như một công cụ hỗ trợ mang tính thực tế cao.

– Lập trình thật ngắn gọn và rõ ràng giúp người đọc hiểu rõ vấn đề. Nâng cao kỹ năng lập trình. Người đọc sẽ thấy thú vị và bất ngờ với một số kỹ thuật giải quyết vấn đề.

– Theo chuẩn ANSI/ISO C89 phù hợp với nhà trường ở Việt nam.

– Các bài giải của 250 bài tập và các phương án giải khác đã được kiểm tra bằng Cppcheck 1.72. (cppcheck.sourceforge.net).

Download ebook 250 bài tập lập trình C có lời giải

Hãy bình luận đầu tiên

Gửi phản hồi