120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên ngành điện tử

Download 120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên ngành điện tử

CHƯƠNG 1: ĐÁP TUYẾN HOÀN CHỈNH CỦA CÁC MẠCH CÓ HAI THÀNH PHẦN LƯU TRỮ NĂNG LỪỢNG

 1. Giới thiệu chung
 2. Các giao tiếp và các hệ thống công suất
 3. Phương trình vi phân dành cho cấc mạch có hai thành phần lưu trữ năng lượng
 4. Nghiệm của phương trình vi phân bậc hai – đáp tuyến tự nhiên
 5. Đáp tuyến tự nhiên của mạch RLC mắc song song không bắt buộc
 6. Đáp tuyến tự nhiên của một mạch RLC mắc song song bắt buộc đã bị giảm nghiêm trọng
 7. Đáp tuyến tự nhiên của mạch RLC mắc song song bắt buộc bị giảm quá chậm
 8. Đáp tuyến bắt buộc của mạch RLC
 9. Đáp tuyến hoàn chỉnh của một mạch RLC
 10. Phương phốp biến trạng thái đối vối sự phân tích mạch
 11. Các nghiệm trong mạch phẳng phức tạp
 12. Ví dụ xác minh
 13. Tóm tắt

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TRẠNG THÁI ỔN ĐỊNH HÌNH SIN 102

 1. Giới thiệu
 2. Dòng điện xoay chiều trỏ thành tiêu chuẩn
 3. Các nguồn hình sin
 4. Đáp tuyến trạng thái ổn định của một mạch RI dành cho một hàm cưỡng bức hình sin
 5. Hàm cưỡng bức theo số mũ phức
 6. Khái niệm về bộ định pha
 7. Các mối quan hệ của bộ định pha đối với các thành phần R, L và C
 8. Trở kháng và độ dẫn nạp
 9. Định luật của Kirchoff sử dụng các bộ định pha
 10. Phép phân tích điện áp nút và dòng điện mạng bằng cách sử dụng các bộ định pha
 11. Nguyên lý chồng chất, các mạch tương đương Thevenin và Norton, và các biến đổi nguồn
 12. Các sơ đồ định pha
 13. Các mạch định pha và bộ khuếch đại phép toán.
 14. Sử dụng MATLAB cho việc phân tích các mạch ở trạng thái ổn định vối các đầu vào hình sin
 15. Các ví dụ kiểm chứng
 16. Tóm tắt

CHƯƠNG 3: CÔNG SUẤT Ở TRẠNG THÁI ỔN ĐỊNH CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỂU

 1. Giới thiệu
 2. Điện năng
 3. Công suất tức thời và công suất trung bình
 4. Giá trị hiệu dụng của một dạng sóng tuần hoàn
 5. Công suất phức tạp

CHƯƠNG 4: CÁC MẠCH ĐIỆN BA PHA

 • Giới thiệu
 • Tesla và các mạch nhiều pha
 • Các điện áp ba pha
 • Nối sao đấu sao (Y đấu Y)

Download 120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên ngành điện tử

Hãy bình luận đầu tiên

Gửi phản hồi